Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
54 reviews

Deurwaarder inschakelen kosten

Wat kost het om een deurwaarder in te schakelen?
Wanneer u een deurwaarder wilt inschakelen, is het handig om te weten welke kosten er zijn. De kosten die een deurwaarder rekent, zijn afhankelijk van de situatie. Algemene tarieven zijn vaak terug te vinden in de algemene voorwaarden op de website van de deurwaarder. We raden u aan deze te bekijken.

Er is geen standaardprijs voor een deurwaarder. Elke situatie is anders en bij elke situatie worden andere kosten gemaakt. De kosten zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het type gerechtelijke kosten. Zo is er verschil tussen buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten:

Buitengerechtelijke kosten
Is er (nog) geen sprake van een lopende gerechtelijke procedure? Dan worden de kosten ook wel buitenrechtelijke kosten genoemd. De taken van een deurwaarder komen in deze fase overeen met de taken van een incassobureau. De buitenrechtelijke kosten zijn vaak gelijk aan de kosten van een incassobureau. Voor consumenten is een maximumhoogte ingesteld van incassokosten. Bedrijven mogen hier andere afspraken over maken.

Gerechtelijke kosten
Gerechtelijke kosten zijn de kosten tijdens een gerechtelijke procedure. De kosten hiervoor zijn wettelijk vastgelegd. Deze kosten zijn voor de schuldenaar als u in het gelijk wordt gesteld. Dit wordt ook wel kosten voor ambsthandelingen genoemd. Denk hierbij aan de kosten voor dagvaarding en het in beslag laten leggen van roerende zaken. Een deurwaarder verricht deze handelingen. Wie deze wettelijke vastgelegde kosten moet betalen, wordt bepaald door het vonnis van de rechter. Geeft de rechter u gelijk, dan zijn de kosten voor de schuldenaar. Geeft de rechter u ongelijk, zijn de kosten voor uzelf.

Deurwaarder inschakelen?
Wilt u een deurwaarder inschakelen? Dan wilt u die het liefst zo snel mogelijk vinden. De hele situatie is al vervelend genoeg. Via Deurwaardergezocht.nl vindt u eenvoudig deurwaarderbureaus die voldoen aan uw eisen en wensen. Wanneer u het formulier heeft ingevuld, ontvangt u binnen 1 werkdag 4 offertes van geschikte deurwaarderbureaus. De deurwaarders worden aan u gekoppeld met behulp van een slim algoritme. In deze selectie zitten de beste deurwaarderbureaus voor uw situatie. Deze offertes kunt u vrijblijvend vergelijken. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken en schakelt u eenvoudig een deurwaarder in!