Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
54 reviews

Deurwaarder vs. Incassobureau

De verschillen tussen gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

Als iemand niet op tijd betaalt zullen hier gevolgen aan vastzitten. De schuldenaar kan al snel een bezoekje van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder verwachten. Gelukkig maar, want dan hoeft u zelf niet achter uw geld aan. Het is al vervelend genoeg dat u uw geld niet ontvangt. Als u dan ook nog zelf verhaal moet gaan halen wordt het er waarschijnlijk niet beter op. Gelukkig kan een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder deze taak dus van u overnemen. Sterker nog, waarschijnlijk heeft het inschakelen van een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder ook nog eens veel meer effect. Maar sls u een van beide in wil schakelen, waar moet u dan voor gaan? Voor een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder? En wat is nu het verschil tussen deze twee? En hebben zij dezelfde rechten?

Het incassobureau

Een incassobureau zal een minnelijk traject opstarten in het geval van een uitblijvende betaling. De schuldenaar ontvangt van het incassobureau een aanmaning of telefonische oproep om tot betaling over te gaan. Een misverstand is dat een incassobureau waardevolle spullen mee kan nemen als er niet betaald wordt. Een incassobureau kan eigenlijk alleen aanmaningen versturen. Dit is ook precies de reden dat in principe iedereen een eigen incassobureau kan beginnen. Een incassobureau staat niet onder tuchtrechelijk of financieel toezicht.

Een stapje verder met de gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder mag een stapje verder gaan dan een incassobureau. Dit houdt in dat zij dus wél waardevolle spullen in beslag mogen nemen als de schuldenaar niet tot betaling over gaat. Kort gezegd hebben zij dus de bevoegdheid om beslag te leggen op je inboedel en inkomen. Dit wordt respectievelijk boedelbeslag en loonbeslag genoemd. Als de inboedel in beslag wordt genomen en er dan nog niet over wordt gegaan tot betaling zullen deze spullen verkocht worden in de openbare verkoop. Op die manier worden de schulden afgelost. Het bedrag dat wordt opgehaald met deze verkoop gaat namelijk van de schulden af. Bij loonbeslag wordt er simpelweg eenmalig of meerdere malen het loon ingehouden. Dit kan niet tegen worden gehouden door een werkgever of uitkeringsinstantie.

De laatste stap, een dagvaarding

De meest invasieve methode die een gerechtsdeurwaarder kan toepassen is een dagvaarding uitsturen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag dit. Het houdt in dat de schuldenaar voor de rechter moet komen. Bij de dagvaarding zal een datum en tijdstip van de rechtzaak worden genomed. Eerst zal dit persoonlijk worden overgebracht. Mocht dit niet lukken omdat de schuldenaar niet thuis is, om wat voor reden dan ook, zal de dagvaarding via de post worden verstuurd.

Een tactiek die nog wel eens wordt toegepast door schuldenaren is om een dagvaarding hardnekkig te negeren. Deze tactiek werkt echter niet want deurwaarder zal onder ambsteed moeten verklaren dat de dagvaarding is achtergelaten. De rechter zal daarom eerder de deurwaarder geloven dan een schuldenaar die beweert dat hij een dagvaarding niet heeft ontvangen en hier ook nog eens baat bij zou hebben.