Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
54 reviews

Wat doet een deurwaarder?

Wat doet een deurwaarder precies?
Stel, u verricht werk maar krijgt hier niet voor betaald. Dit is in eerste instantie erg vervelend, maar kan op de langere termijn ook voor grote problemen in uw cashflow zorgen. Een deurwaarder kan ervoor zorgen dat u het geld waar u recht op heeft ook daadwerkelijk ontvangt. Zo kunt u weer zorgeloos ondernemen.

De termen deurwaarder en gerechtsdeurwaarder worden vaak door elkaar gebruikt. Maar, er is een belangrijk verschil. Een deurwaarder dient over het algemeen als een middel van de rechter tijdens rechtzaken. Een gerechtsdeurwaarder heeft over het algemeen meer rechten dan de ‘gewone’ deurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder is ook koninklijk beëdigd en heeft daardoor meer bevoegdheden. Vaak werken deurwaarders onder een gerechtsdeurwaarder. Wanneer er gesproken wordt over een deurwaarder, gaat het in de meeste gevallen om een gerechtsdeurwaarder.

Een deurwaarder is officieel een openbaar ambtenaar. Een deurwaarder kan verschillende werkzaamheden uitvoeren. Zo kan een deurwaarder voor een gerechtelijke procedure incassowerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast kan een deurwaaarder personen dagvaarden en uitgesproken vonnissen van de rechter uitvoeren. Een deurwaarder heeft een imago waardoor schuldenaren vaak doen wat er gevraagd wordt. Gebeurt dit niet? Dan kan een deurwaarder andere maatregelen nemen.

Een deurwaarder kan beslagleggen op eigendommen of het inkomen van de schuldenaar. Om deze wettelijke bevoegdheden uit te mogen voeren, moet de deurwaarder lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG houdt ook toezicht op vakbekwaamheid van de deurwaarders. Deurwaarders moeten aan verschillende eisen voldoen als zij hun vak willen blijven uitoefenen. Denk hierbij aan dat zij zich aan verschillende wetten en regels moeten houden en aan de normen voor kwaliteit moeten voldoen. Daarnaast zijn zij verplicht om zich te blijven bijscholen. Een deurwaarder mag, naast het verrichten van ambtshandelingen, ook incassowerkzaamheden verrichten.

Wilt u een deurwaarder inschakelen?
Een deurwaarder kan ingeschakeld worden om ervoor te zorgen dat u uw geld ontvangt. Indien u te maken heeft met rekeningen die niet worden betaald, kan de daadkracht van een deurwaarder ervoor zorgen dat u snel uw geld ontvangt. Wanneer u helaas niets anders rest dan het starten van een gerechtelijke procedure, kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag namelijk een dagvaarding overhandigen. Iedereen, bedrijven, zzp’ers en particulieren, mag een deurwaarder inschakelen.