Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
54 reviews

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Wat doet een gerechtsdeurwaarder precies?

Het is wel zo fijn als afspraken nagekomen worden. Zeker in het maatschappelijk verkeer. Dit wordt ook wel rechtszekerheid genoemd. Zo kan bijvoorbeeld een winkelier er vanuit gaan dat hij geld voor de aangeboden goederen krijgt. Gebeurt dat niet, dan kan een gerechtsdeurwaarder en rechter worden ingeschakeld.

Een gerechtsdeurwaarder is officieel een openbaar ambtenaar die benoemd is door de Kroon. Onder de ambtshandelingen vallen onder andere het uitbrengen van een dagvaarding. Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op bezit en inkomen. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder ervoor zorgen dat een uitspraak van de rechter ook echt wordt nageleefd. Een gerechtsdeurwaarder heeft een imago waardoor schuldenaren vaak doen wat hen gezegd wordt. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder ingrijpen als er toch niet aan de eisen wordt voldaan.

Een gerechtsdeurwaarder kan mensen oproepen om voor de rechter te komen. Dit wordt ook wel dagvaarden genoemd. Daarnaast voeren ze het door de rechter uitgesproken vonnis uit. De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat als er niet aan het vonnis of dwangbevel voldaan wordt, er beslag wordt gelegd op het loon, de uitkering of de inboedel.

Niet iedereen mag de taken van een gerechtsdeurwaarder uitvoeren. Een gerechtsdeurwaarder is door de Kroon benoemd en lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Een gerechtsdeurwaarder is geen gerechtsdeurwaarder als deze niet bekend is bij de beroepsorganisatie.

Een gerechtsdeurwaarder moet zich houden aan verschillende wetten en regels. Ook is een deurwaarder verplicht om zich regelmatig te laten bijscholen. Zo blijft de kennis van een gerechtsdeurwaarder actueel. Een gerechtsdeurwaarder mag, naast het verrichten van ambtshandelingen, ook incassowerkzaamheden verrichten.

Wilt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen?

Wanneer u wilt dat onbetaalde rekeningen worden betaald, kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Zoals hierboven beschreven, heeft de gerechtsdeurwaarder door de speciale bevoegdheden grotere daadkracht dan bijvoorbeeld een brief van een factoringmaatschappij. U kunt een gerechtsdeurwaarder ook inzetten voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Dit wordt ook wel de minnelijke fase genoemd. In deze fase kan een gerechtsdeurwaarder incassowerkzaamheden verrichten. Wanneer u een gerechtelijke procedure moet starten, heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding overhandigen. Iedereen, bedrijven, zzp’ers en particulieren, mag een deurwaarder inschakelen.