Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
54 reviews

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Wat doet een gerechtsdeurwaarder precies?
Het is wel zo fijn als afspraken nagekomen worden. Zeker in het maatschappelijk verkeer. Dit wordt rechtszekerheid genoemd. Zo kan een winkelier er van uitgaan dat hij geld voor zijn aangeboden goederen krijgt en dat de uitspraak van een rechter wordt nageleefd. Met name dit laatste heeft met de gerechtsdeurwaarder te maken. Deze zorgt er namelijk voor dat de uitspraak van de rechter wordt nageleefd.

Een gerechtsdeurwaarder is officieel een openbaar ambtenaar die benoemd is door de Kroon. Onder zijn ambtshandelingen valt onder andere het uitbrengen van een dagvaarding. Een gerechtsdeurwaarder mag dus beslag leggen op bezit. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder er voor zorgen dat een uitspraak van de rechter ook echt uitgevoerd wordt. Een gerechtsdeurwaarder heeft allereerst een imago waardoor schuldenaren vaak doen wat hen gezegd wordt. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder ingrijpen als er toch niet aan de eisen worden voldaan.

Wat een gerechtsdeurwaarder vooral doet is het oproepen van personen om voor de rechter te komen. Dit wordt dagvaarden genoemd. Daarnaast voeren ze het door de rechter uitgesproken vonnis uit. De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat als er niet aan het vonnis of dwangbevel vondaan wordt, er geslag wordt gelegd op het loon, de uitkering of de inboedel.

Niet iedereen mag zomaar zo'n taak uitvoeren. Een gerechtsdeurwaarder is door de Kroon benoemd en is dus lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Een gerechtsdeurwaarder is geen gerechtsdeurwaarder als deze niet bekend is bij de beroepsorganisatie. Je wordt dit dus niet zomaar!

Een gerechtsdeurwaarder moet daarom dus ook voldoen aan verschillende eisen als zij hun vak willen blijven uitoefenen. Denk hierbij aan dat zij zich aan verschillende wetten en regels moeten houden en aan de normen voor kwaliteit moeten voldoen. Daaraast zijn zij verplicht om zich te blijven bijscholen. Een gerechtsdeurwaarder mag, naast het verrichten van ambtshandelingen, ook incassowerkzaamheden verrichten.