De deurwaarder: wie is hij en wat zijn de voornaamste taken?

De term deurwaarder, of gerechtsdeurwaarder, roept bij veel mensen een eerder negatief beeld op. Hij is vooral bekend om, schijnbaar nietsontziend, openstaande schulden te gaan innen zonder enige vorm van empathie of menselijkheid. Er moet gezegd worden dat dit beeld toch moet bijgesteld worden in de manier waarop een deurwaarder vandaag de dag zijn werkzaamheden opvat. Hij zal alles in het werk stelen om door middel van overleg te proberen om tot een voor beide partijen, schuldeiser en schuldenaar, aanvaardbare en haalbare oplossing te komen. Openstaande schulden moeten natuurlijk wel betaald worden en in sommige gevallen moeten daar vergaande en ingrijpende acties voor ondernomen worden.

Wat is een deurwaarder?

Vaak worden incassobureaus, incasso advocaten en deurwaarder in hetzelfde licht bekeken, toch zijn er belangrijke verschillen. Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die over wettelijke bevoegdheden beschikt om voor een schuldeiser openstaande rekeningen te innen. Een deurwaarder moet ook aan de vereisten voldoen om het werk te mogen uitvoeren. Zo moet hij met glans de opleiding voltooien, moet hij de wettelijk voorziene stage met succes afwerken en moet hij door de Koning benoemd worden in zijn functie en titel. Om de kwaliteit van het werk van de deurwaarders te waarborgen, moet iedere deurwaarder in Nederland ingeschreven zijn bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Wat zijn de belangrijkste taken van een deurwaarder?

Een deurwaarder gaat, zoals al eerder aangehaald, in opdracht van een door hem gecontacteerde schuldeiser openstaande en vervallen schulden innen. De manier waarop dit zal gebeuren zal voor een groot stuk afhangen van de grootte van de openstaande schuld, de persoonlijke situatie van de schuldenaar en de mate van bereidheid van de schuldenaar om tot een redelijke oplossing te komen.
In het gros van de dossiers die een deurwaarder te behandelen krijgt, zal hij eerst proberen om met de schuldenaar tot aan akkoord te komen. Dit kan een volledige betaling van de schuld zijn of, met goedkeuring van de schuldeiser, het toestaan van een afbetalingsplan. Kan of wil de schuldenaar hier niet op ingaan, dan dringen andere stappen zich op. De schuldenaar kan via een dagvaarding opgeroepen worden voor de bevoegde rechtbank en er kan beslag op zijn bezittingen en/of loon gelegd worden. Het is de taak van de deurwaarder om de door de rechtbank uitgesproken dwangbevelen op te volgen en uit te voeren. In het geval er beslag gelegd wordt, zal dit door de deurwaarder door middel van een exploot betekend worden aan de schuldenaar. Bij een beslag op het loon, zal door de werkgever van de schuldenaar een deel van het loon dat vatbaar is voor beslag onmiddellijk worden overgemaakt aan de deurwaarder ter betaling van de schuld. Wat bezittingen betreft, zal na een beslaglegging worden overgegaan tot een openbare verkoop hiervan onder leiding van de deurwaarder. Ook hier is het doel om de openstaande schuld vereffend te krijgen.
Zoals hierboven te lezen valt, is de bevoegdheid van de deurwaarder zeer uitgebreid. Hij kan en mag maatregelen treffen die voor de schuldeiser een betaling van zijn tegoeden betekenen en die voor de schuldenaar een grote impact hebben op zijn persoonlijke en financiële situatie.
Het spreekt voor zich dat de deurwaarder zich steeds moet houden aan de geldende wetgeving. Zo zijn niet alle bezittingen vatbaar voor beslag en mag slechts op een wettelijk voorzien gedeelte van het loon van een schuldenaar beslag gelegd worden. Ook al heeft de schuldenaar een schuld te betalen, er moet hem nog een menswaardig bestaan kunnen gegarandeerd worden.

Van iedere professional die bij het innen van openstaande schulden ingeschakeld kan worden, is de deurwaarder degene met de meeste bevoegdheden en is dus de kans op het ontvangen van de tegoeden voor de schuldeiser het grootst. Het is dan ook één van de taken van de deurwaarder om de schuldeiser correct en gericht juridisch advies te verlenen in het betreffende dossier. Hierbij moet de schuldeiser voldoende geïnformeerd worden over zijn rechten, maar ook over de beperkingen die de wet oplegt bij het leggen van beslagen en het uitvoeren van dwangbevelen. Ook aan de schuldenaar moeten in voldoende mate zijn rechten en plichten uitgelegd worden.